Israel maritime technology delegation to Italy

Name: Israel maritime technology delegation to Italy

Date: 9 -12 December 2019

Venue: La Spezia, Genova, Livorno, Trieste 

לראשונה בישראל – משלחת טכנולוגיות ישראליות בתחום הנמלים והספנות לאיטליה

הנספחות המסחרית של משרד הכלכלה והתעשייה במילאנו (איטליה) ופורום הטכנולוגיות הימיות של ישראל שמחים להזמינך למשלחת חברות ישראליות לנמלי איטליה.

תאריכים: 9-12 בדצמבר 2019

התכנית:
 1. סמינר בעיר מילאנו עם בכירים בענף הספנות באיטליה (חברות ספנות, משקיעים, נציגי נמלים).
 2. ביקור בארבעה עד שישה נמלים מרכזיים בצפון איטליה (התוכנית הסופית תקבע כפוף לאילוצי לוז וזמינות הנהלות הנמל),
  בכל נמל יתקיים סיור להבנת הצרכים והאתגרים עימם מתמודד כל נמל ופגישות מתואמות מראש עם ההנהלה וקבלני משנה מרכזיים בנמלים, הנמלים בסיור:
  1. ג'נובה (Genova)
  2. סבונה (Savona)
  3. לה ספציה (La Spezia)
  4. ליבורנו (Livorno)
  5. טריאסטה (Trieste)
  6. רוונה (Ravenna)
 
התחומים בהם מעוניינים הנמלים:
•           הגנה פיזית על הנמל
•           הגנת סייבר על הנמל
•           פתרונות לתחום הלוגיסטי
•           פתרונות למספנות
•           פתרונות לספנות (אניות)
•           פתרונות דיגיטליים לתפעול והתנהלות הנמל מול לקוחותיו ובעלי העניין
 
 • התוכנית המקצועית של המשלחת מאורגנת על ידי הנספחות המסחרית במילאנו.
 • ההשתתפות כרוכה בתשלום לכיסוי העלויות, העלות הסופית תקבע על פי מספר המשתתפים (יקבע עד סוף חודש ספטמבר).
 • עלות טיסות ולינה באחריות כל משתתף. חבילה אופציונלית לטיסות ומלון תוצג למשתתפים (עד סוף חודש ספטמבר).
 

השארת תגובה